Nạp Ngoạ Long VN

Nạp Ngoạ Long VN

Hiện tại các info mốc nạp thẻ chỉ áp dụng với 2 hình thức ATM-MoMo. Anh em lưu ý khi nạp thì inbox về page https://www.facebook.com/ngoalongbvn

📌 ATM/MOMO SERVER 113

 • Nạp 700k sẽ nhận mốc 1m
 • Nạp 1m sẽ nhận mốc 2m
 • Nạp 2m sẽ nhận mốc 3m
 • Nạp 3m sẽ nhận mốc 4m
 • Nạp 4m sẽ nhận mốc 6m
 • Nạp 5m sẽ nhận mốc 8m
 • Nạp 8m sẽ nhận mốc 10m

⚠️ Khuyến mãi chỉ áp dụng trong 1 lần nạp/tài khoản

💎 Chi tiết các mốc nạp

 • 💰 Gói làm quen 100k: 10m Vàng + 20m Bạc, 40k (up Tướng, Ngọc Cam, QC), 100k CT, 20m HT, 5m CC, 5 VThường, 100 Ngân Thạch, KV 15
 • 💰 500k: 30m Vàng + Set Hỗn Độn 160 opt 150
 • 💰 1m: 60m Vàng + Set Hiên Viên 170 opt 350 + Túi Quà Chung (mục bên dưới)
 • 💰 2m: 120m Vàng + Bộ Phục Hi opt 380 + Túi Quà Chung
 • 💰 3m: 240m Vàng + Bộ Phục Hi opt 380 + Túi Quà Chung + 1 Tâm Viêm Hỏa
 • 💰 4m: 360m Vàng + Bộ Phục Hi opt 380 + Túi Quà Chung + 1 Tâm Viêm Hỏa
 • 💰 5m: 500m Vàng + Bộ Nữ Oa opt 400 + Túi Quà Chung + 1 Tâm Viêm Hỏa
 • 💰 6m: 800m Vàng + Bộ Viêm Đế opt 450 + Túi Quà Chung + 1 Tâm Viêm Hỏa
 • 💰 8m: 2 tỷ Vàng (800-600-600) + Bộ Xi Vưu opt 500 + Full Chúa Công Lv2700 + Túi Quà Chung + 3 Tâm Viêm Hỏa
 • 💰 10m: 4 tỷ Vàng + 2 Set đồ opt 500 cao nhất game (ko phải up nữa) + 5 Đá Tâm Viêm Hỏa (tổng cộng với các mốc trên là 12 đá)

⚠️ Lưu ý: Tâm Viêm Hỏa nhận được khi nạp từ mốc 3m trên trở lên

Túi quà chung (từ mốc 1m-mốc 8m)

🚦 Lv140: 200m Bạc, 300k up Tướng, 1m (QC, CT), KV 35, 30 VThường, 1k Ngân Thạch, 100m HT, 10 Thánh Linh, 1k (Ma U Băng)

🚦 Gói làm quen chỉ nhận duy nhất 1 lần, các lần nạp sau mỗi 100k là 5m Vàng

🚦 Vàng các mốc sẽ không cộng dồn, mốc sau trừ mốc trước

🚦 Trên mốc 8m ưu đãi thêm inbox Admin page

💰 EVENT 7 NGÀY

 • Ngày 1: Donate 100k nhận 1m Quân Công + 100m Bạc, 40k (up Tướng, Cam), 100k CT, 10m Hồn Tướng, 1 Vân Thường, KV 20, 5 TLinh (nếu nạp ngày 1 kèm gói làm quen nhận set Chúc Âm)
 • Ngày 2: Donate 150k nhận 1m5 Quân Công + 200m Bạc, 50k (up Tướng, Cam), 300k CT, 30m Hồn Tướng, 2 Vân Thường, 2 KV 20, 5 TLinh
 • Ngày 3: Donate 200k nhận 2m Quân Công + 300m Bạc, 60k (up Tướng, Cam), 300k CT, 30m Hồn Tướng, 3 Vân Thường, 3 KV 20, 5 TLinh
 • Ngày 4: Donate 250k nhận 2m5 Quân Công + 400m Bạc, 70k (up Tướng, Cam), 400k CT, 10m Hồn Tướng, 5 Vân Thường, 4 KV 20, 8 TLinh
 • Ngày 5: Donate 300k nhận 3m Quân Công + 500m Bạc, 80k (up Tướng, Cam), 500k CT, 50m Hồn Tướng, 10 Vân Thường, 5 KV 25, 10 TLinh
 • Ngày 6: Donate 350k nhận 3m5 Quân Công + 600m Bạc, 100k (up Tướng, 80k Cam), 600k CT, 60m Hồn Tướng, 15 Vân Thường, 6 KV 30, 15 TLinh
 • Ngày 7: Donate 400k nhận 4m Quân Công + 700m Bạc, 100k (up Tướng, Cam), 1m CT, 100m Hồn Tướng, 20 Vân Thường, 6 KV 35, 20 TLinh

☄️ Các hộp quà đều cấp 155 để mở

☄️ Donate 2m sẽ nhận kèm mốc 2m ở trên kèm full event 7 ngày, tương tự Donate 500k được 3 ngày event, 1m được 5 ngày.

☄️ Event 7 ngày (chỉ nhận duy nhất 1 lần)

THẦN TƯỚNG

 • ⭐️ 500k Bào Tam Nương [Hỗ Trợ] Địch (Ám Hồn, đào binh 8%), xs đồng đội +20sk 2 lượt, tự thân thủ hộ +50sk
 • ⭐️ 1m Tân Hiến Anh [Chiến] Công all 2 lần (-35% pháp phòng) + sau (đóng băng), tự thân thần binh +180% pháp công +145sk
 • ⭐️ 3m Hạ Hầu Nữ [Vật] Công all 2 lần (-35% vật phòng) + ngang 2 lần (Toả Binh, xs choáng), tự thân bạo kích +200% vật công +145sk
 • ⭐️ 4m Nam Hoa Lão Tiên [Sách] Công all 3 lần (-35% mưu phòng, xs thi độc) + ngẫu nhiên (-60sk), ngẫu nhiên hồi máu, team giải trừ, tự thân phản kích +250% mưu công +145sk
 • ⭐️ 6m Thánh●Chung Hội [Hỗ Trợ] Địch (-30sk, khu tán, Ám Hồn, -35% tấn công), đồng đội +30sk 2 lượt, team Nguyệt Hồn + thần ngự, tự thân hộ thuẫn +50sk
 • ⭐️ 8m Thánh●Đặng Ngải [Tam Hệ] Công all 3 lần (-35sk, thiêu đốt, -35% thủ) + thẳng 2 lần (mê hoặc), đồng đội +35sk, team +300% tấn công + quyết chiến + tự thân hút máu + điên cuồng +200sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em

⏰ GIỜ BẢO TRÌ SERVER

Buổi Sáng: 10h hoặc 13h

Buổi Tối: 22h-23h

Anh em chú ý thời gian nạp để nhận quà !!!