Các sự kiện đang diễn ra

Info Ngọa Long S14

Info Ngọa Long S14

Khuyến Mãi Nạp Thẻ 15.12.2018

Khuyến Mãi Nạp Thẻ 15.12.2018

Info Ngoạ Long S19

GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 308
- Update thêm nhiều map mới, trang bị mới lạ
- Nhiều tướng, binh chủng mới

Khai mở Server 13 01.12.2018

Sự kiện khai mở Server 13 ngày 01.12.2018