Info Ngọa Long S14
Info Ngọa Long S14
http://www.ngoalongvn.com

S14 dựa trên nền S10+S11 phát tiển tiếp
Bài viết chỉ đề cập tới các thông tin mới, info cũ từ S10+S11 vui lòng đọc link bên dưới 


https://ngoalongboom.blogspot.com/2018/09/info-ngoa-long-s10.html
https://ngoalongboom.blogspot.com/2018/10/info-ngoa-long-s11.html


Nhà Chính
Update level 265

Tri Kỷ
- Tối đa cấp 150
- Level 1-15 tìm nhanh


Nguyên Liệu
Ma Vương Thạch, Tào Thạch, Quân Sư Thạch, Võ Thánh Thạch: Boss Tháp 120, Event 7 ngày, Tiêu Phí, Phó Bản Noel

Quý Tử
Luyện được các skill giá 50k Vàng > Thiên Chinh, Vô Ngại, Lang Tuyền, Quỷ Mưu, Thi Độc, Cuồng Hào, Thần Toán, Khu Tán, Chấn Kích
SKill 500k Vàng > Thích SátTƯỚNG
3 Quân sư như S11 ( có tăng damage lên )Vua 3 nước như nhauTrương Phi - Cam Ninh - Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,choáng trước mặt


Kỷ Linh [Chiến Pháp]Công all,thêm 2 lần công 100sk địch sk cao nhất,xác suất choáng thẳng 2 hiệp,team +50sk,lượt sau tăng công bản thân+25skHoa Hùng [Vật]Công ngang 1 lần 500sk,địch quân binh lực càng nhiều nhận tổn thương càng cao,tự thân +vật côngTrương Nghi - Hàn Đương - Trần Thái [Chiến Pháp] Tấn công địch phía sau,địch vào trạng thái Hỗn Loạn 2 hiệp và Âm Hồn,tự thân +25sk


 

Lữ Bố [C.Pháp]Công all,thêm 3 lần pháp công địch ít lính,xác suất choáng ngang,tự thân +50sk,+pháp công+Điên Cuồng 2 lượt


Tư Mã Ý [Kế Sách]Công all,công địch binh lực ít nhất,khu tán+choáng địch ít lính nhất 1 hiệp,tự thân +50sk

Lục Tốn [Kế Sách]Thiêu đốt địch 2 lượt,xác suất Thi Độc,thần binh+hồi 145skBINH CHỦNG