Khai mở Server 13 01.12.2018
NẠP THẺ 1:2
Nhận Viettel 50-100-200
Gate mọi mệnh giá


NẠP THẺ NHẬN THẦN TƯỚNG S13
200k - Tả Từ
700k - Băng Cơ.Cam Thị
2m - U Minh.Quách Gia ( nhận kèm 20m Vàng )
4m Tiên Tử Khư ( nhận kèm 100m Vàng )
Lưu ý 2m trở lên chuyển khoản mới được nhận số Vàng như trên
5m - Nam Đẩu + Bắc Đẩu
6m - Tặng Lữ Bố + Tắc Thiên


EVENT 7 NGÀY
Sự kiện nạp liên tục 7 ngày ( không được ngắt quãng )
Từ ngày 13h ngày 01.12.2018 tới hết ngày 10.12.2018
Ngày 1: Nạp 100k - 1m Quân Công + Ma Ngục(150v)
Ngày 2: Nạp 150k - 2m Quân Công + Nam Đẩu(2v)
Ngày 3: Nạp 200k - 4m Quân Công + Thần Diễm(5v)
Ngày 4: Nạp 250k - 5m Quân Công + Ma Ngục(1000v)
Ngày 5: Nạp 300k - 10m Quân Công + Thánh Linh(10v)
Ngày 6: Nạp 350k - 15m Quân Công + Thần Diễm(10v)
Ngày 7: Nạp 400k - 20m Quân Công + Hiên Viên Phù(Opt200)